1 Eylül 2019 - Pazar
Anasayfa / Anne & Çocuk / I ve İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri
I ve İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

I ve İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

I ve İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

I ve İ Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamlarının yer aldığı bölüm.

İSİM

ANLAMI

İbadullah 1. Allah’ın kulları, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok.
İbrahim 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuranda ismi geçen İbrahim peygamber.
İbsan İnsanın yüzü veya huyu güzel olma.
İcab 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme.
İcabi (bkz. İcab).
İçöz İçli, özlü değerli.
Idık Kutsal, mübarek.
Idıkut 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü.
İdikut 1. Kutlu, saadetli. 2. Yüksek rütbeli. 3. Eski Türklerde bir hükümdar ünvanı.
İdris 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kuran-ı Kerimde ismi geçen İdris peygamber. 4. İlk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.
İfhar Onurlandırma, üstün etme.
İhlas 1. Halis, temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3. Kuran-ı Kerimin 112. suresinin adı.
İhsan 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.
İhtimam Dikkatle çalışma, önemle inceleme.
İhtiram Saygı, hürmet.
İkramullah Allahın ikramı, nimeti, bağışı.
İktidaullah Allaha tabi olma, uyma.
İlbaşı Selçuklularda köy yöneticisi.
İlbey Bir müddet vali karşılığında resmen kullanılan uydurma kelime.
İlbeyi Eski Türklerde ve Osmanlılarda bazı oymak beyleri ve ileri gelenler için kullanılan ünvan.
İlbilge Bir ülkenin tanınmış saygın, bilgin kişisi.
İlcan Ülkenin canı, sevdiği kişisi.
Ilcan Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
İldemir Ülkenin en sağlam, güçlü, kuvvetli kişisi,
Ildır 1. Parıltı, parlayış. 2. Alacakaranlık.
İlenç İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme.
Ilgar 1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.
İlgari 1. Artukluların Mardin ve Silvan kolundan iki Atabeyin adı. 2. Komutan, önder.
Ilgı 1. Soy sop. 2. Sürü. 3. Çoban. 4. Hısım, akraba.
İlhami (bkz. İlham).
İlhan Moğol hükümdarlarına verilen unvan.
İlkcan İlk doğan erkek çocuklarına verilen ad.
İlkehan Yeni ilkeler, kanunlar koyan hükümdar, yönetici.
İlker İlk doğan çocuk.
İlkercan İlker: İlk doğan çocuk ve Can: Hayat İsimlerinden meydana gelmiştir.
İlkser İlk baş, ilk önce, birinci.
İlkut Kutlu, mutlu, uğurlu ülke.
İlkutay Kutsal ülke.
İlmi İlimle, bilgi ile ilgili.
İltan Ülkeni tanı, ülkesini tanıyan seven.
İltay (bkz. İltan).
İlteber Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.
İltekin Tek ve eşsiz ülke.
İltemir (bkz. İltekin).
İltemiz (bkz. İltekin).
İltemür (bkz. İltekin).
İlter Yurdunu seven, koruyan, gözeten.
İlteriş Bkz. İlter
İlticaullah Allaha sığınma, iltica etme.
İltikaullah Allaha kavuşma, hidayete erme.
İlyas Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi. Kuran-ı Kerimde 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. Hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır.
İmadeddin 1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılır. -Türk dil kuralı açısından d/t olarak kullanılır.
İmam 1. Namazda kendisine uyulan kimse. 2. Önde bulunan, önayak olan kimse. 3. Halife. Devlet başkanı. 4. Mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. Hz. Ali neslinden gelen. 6. İmam-ı Âzam: Hanefiyye mezhebinin kurucusu.
İman Din inancı , kutsal inanç,İslam Dini’ne inanma.
İmar Şenlendirme, bayındırma.
İmareddin Dini alanda yenilik yapan, dinin yönlendirdiği kimse. Türk dil kuralı açısından d/t olarak kullanılır.
İmdad 1. Yardım eden. 2. Yardıma gönderilen kuvvet. Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır.
İmdat Yardım dilemek, yardım istemek, yardım beklemek
İmran 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryemin babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. Kuran-ı Kerimin 3. suresi.
İnak Gerçek dost, arkadaş, sırdaş.
İnalkut İnanılan doğru, uğurlu ve kutlu kimse.
İnaltekin (bkz. İnalkut).
İnamullah Allahın nimeti, iyiliği.
İnan 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İnanç 1. Bir fikre olan bağlılık, kesin kabul. 2. İman. 3. Kesin kabulle bağlanılan şey. 4. İnanılır şey. 5. Doğru, emin.
İnanöz Özünde inanç olan, iman eden.
İnayetullah Allahın lütfü. Allahın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar.
İnkiyadullah Allaha boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme.
İnşat Neşelendirme, (bkz. Neşet).
İnşaullah Allahın yapması, meydana getirmesi.
İrade 1. İstem. 2. Emir. 3. (bkz. İstem).
İrfat Yardım etme, bir şey verme.
Irız Cesur, yiğit.
İrşadullah Allahın irşadı.
İrsalullah Allahın göndermesi, yollaması, Allahtan gelen.
İrtek 1. Şafak vaktinde doğan. 2. Masal, efsane.
İrtiza Razı olma, uygun bulma, beğenme, seçme.
İsa Dört büyük peygamberden biri. Dört büyük kitaptan İncilin kendisine gönderildiği, Firavunlarla verdiği muhteşem mücadeleyle bilinen büyük peygamber. Kuranda 25 yerde ismi geçmektedir.
İsad 1. Yüceltme, yükseltme. 2. Kutlu kalma.
İsaf Bir isteği, dileği yerine getirme.
İsar 1. İkram, bahşiş. 2. Cömertlikle verme. 3. Dökme, saçma, serpme. 4. Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.
İşcan Çalışmayı seven, çalışkan.
İsfendiyar İran mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı.
İshak 1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahimin 2 oğlundan biri olan ve Yakub (a.s.)un babası. Peygamberdir. Kuranda 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
İskender M.Ö. 356-323 yılları arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya kralı, Aristodan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistanı istila eden hükümdara, Büyük İskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür.
İslam 1. Muhammed(s.a.s)e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allahın en son dini. 2. Allaha teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma.
İslamer İslam askeri.
İsmah 1. Semahatli, cömert kılma. 2. Mülayim ve itaatli.
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)in oğlu. İbrahim (a.s.) Onu Allaha kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.Fakat Allah (c.c.) Onu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kuranda ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Kabeyi inşa etmişlerdir.
İsrafil Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek.
İstemi Gök Türk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan’ın kardeşinin adı.
İzanullah Allaha boyun eğme, Allahın terbiyesi.
İzgün (bkz. İzgü).
İzhan İyiliğin, güzelliğin hakimi, yönetici.
İzhar Gösterme, meydana çıkarma.
İzzet 1. Değer kıymet yücelik, ululuk. 2. Kuvvet, kudret. 3. Hürmet, saygı ikram izan.
İzzettin 1. Dünün kıymeti, kudret, ulviyeti. 2. Asıl şekli İzzüddindir. Türk dil kuralı açısından d/t olarak kullanılır.
İzzi Sabırlı, dayanıklı kimse.

Bir önceki yazımız olan Kolay hamile kalma yöntemleri nelerdir? başlıklı makalemizde gebelik, hamile kalma yöntemleri ve hamile kalmanın yolları hakkında bilgiler verilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Çocuklar Televizyon İzlemeye Ne Zaman Başlamalı?

Çocuklar Televizyon İzlemeye Ne Zaman Başlamalı?

İnsanlarda gelişim diye adlandırılan tabir küçüklükten yani bebeklik döneminden yetişkinlik döneminde devam eden süreçten ibarettir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir