1 Eylül 2019 - Pazar
Anasayfa / Anne & Çocuk / D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri
D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

D harfi ile başlayan

D Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel ve isimlerin anlamlarının yer aldığı bölüm.

İSİM

ANLAMI

Daim Devamlı sürekli, her zaman.
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
Dalayer Deniz adamı.
Daldal Kahraman, yiğit-
Dalokay Çok beğenilen.
Daman 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
Damir 1 Zayıf, ince. 2 Kalb. * Niyyet.
Damra Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.
Daniş 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri. Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. Danişmend: Sultan Melikşah’ın alimlerinden emir Danişmend’in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.
Daniyal Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. “Tanrı benim yargıcımdır” anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.
Darga Başkan, lider.
Darimî Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi’den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu’s-Sahih’dir.
Davud Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur’an-ı Kerim’de 16 yerde ismi geçer. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.
Davut Davut peygamberin adı
Deha Dahi, zekâca çok üstün olan
Demir Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.
Demirağ – Demirden ağ.
Demiralp Demir gibi sağlam ve yiğit.
Demiray Demir gibi.
Demircan (bkz. Demirağ).
Demirdelen (bkz. Demirağ).
Demirel Demir gibi güçlü eli olan.
Demirer Demir gibi güçlü kimse.
Demirhan Güçlü hükümdar.
Demirkan Güçlü soydan gelen.
Demirman Demir gibi güçlü sağlam kimse.
Demiröz Özü demir gibi güçlü olan.
Demirşah (bkz. Demirhan).
Demirtekin (bkz. Demirhan).
Demirtuğ (bkz. Demirtekin).
Demren Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası.
Dengiz (bkz. Deniz).
Dengizer
Denizalp Yiğit denizci.
Denizcan (bkz. Denizalp).
Denizer Deniz adamı, denizci.
Denizhan 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. İsim olarak kullanılmaz.
Denizmen Denizci, deniz adamı, denizi seven
Derbend Kapılar kapısı.
Derda Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle iletişim kurabilirler.
Derkava Afrika’nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir’i içine alan müslüman tarikatların genel adı.
Derkavi Derkava’ya mensup. (bkz. Derkava).
Derman 1. İlaç. Çare. 2. Takat, kuvvet, güç.
Derviş 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok lakap olarak kullanılır.
Devan 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek.
Devleddin Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.
Devletşah XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı.
Devran 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
Devrimer Devrimin askeri.
Diclehan Dicle’nin hükümdarı.
Dihye Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)’ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)’in bazen Dihyetü’l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.
Dikçam Çam gibi uzun. Metanetli.
Dikmen 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.
Dilaver Yiğit, yürekli.
Dilazad Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür.
Dilercan Dilekte, istekte bulunan.
Dilhan Gönülden söyleyen, içten konuşan.
Dilhun İçi kan ağlayan.
Dilmurat Dili zengin.
Dilsafa Gönlü şen, rahat, dertsiz.
Dilşah Gönül hükümdarı, şahı.
Dilsaz Gönül yapan.
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı.
Dinçay Kuvvetli ay.
Dinçer Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit.
Dindar Allah’a inanmış, bağlanmış olan kimse.
Direm 1. Akça, para. 2. Gümüş para.
Direnç Karşı koyan kuvvet, mukavemet.
Dirican Güçlü, canlı kimse.
Diriğ Esirgeme, acıma.
Dirsehan Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.
Dizdar Kale muhafızı.
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
Doğanalp (bkz. Doğan).
Doğanay Ayın ilk günleri.
Doğanbey Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi.
Doğanbike (bkz. Doğan).
Doğaner Güçlü, kuvvetli, yiğit.
Doğangün Sabahın ilk ışıklan.
Doğanhan (bkz. Doğanbey).
Doğanten Şafak vakti.
Doğay Ayın doğması.
Doğu 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.
Doğuhan Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.
Doğukan (bkz.. Doğuhan).
Doruk Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.
Dücane sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.
Duhan Kuran-ı kerimdeki anlamı kıyamet günü çıkacak duman
Dumrul Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı.
Dündar 1. Eski Fars hükümdarı. 2. Arkayı gözeten, koruyan asker.
Durak 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.
Durali (bkz. Dursunali).
Duran Hareketsiz halde bulunan, sabit.
Durcan Canlı kal, ömrün uzun olsun.
Durhal Hal üzere kal, olduğun gibi kal
Durkaya Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim.
Durmuş (bkz. Dursun).*
Durna Bir cins kuş. Turna.
Dursun Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad.
Dursunali Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.
Durualp Özü temiz yiğit.
Durucan (bkz. Durualp).
Duruhan (bkz. Durualp).
Durukan (bkz. Durualp).
Durul 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.
Durusan Temiz olarak tanınmış kimse.
Dürüst 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.
Duyal Duygulu, duyarlı, çabuk duygulanan

Bir önceki yazımız olan Kolay hamile kalma yöntemleri nelerdir? başlıklı makalemizde gebelik, hamile kalma yöntemleri ve hamile kalmanın yolları hakkında bilgiler verilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Çocuklar Televizyon İzlemeye Ne Zaman Başlamalı?

Çocuklar Televizyon İzlemeye Ne Zaman Başlamalı?

İnsanlarda gelişim diye adlandırılan tabir küçüklükten yani bebeklik döneminden yetişkinlik döneminde devam eden süreçten ibarettir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir